שירותי המשרד

שירותי ראיית חשבון ושירותים נוספים

הנהלת חשבונות שוטפת

שירותי הנהלת חשבונות חד צידית – המותאמת בעיקר לעצמאיים

שירותי הנהלת חשבונות כפולה – המתאימה בעיקר לחברות.

הפקת תלושי שכר

שירות זה כולל עריכה והפקת תלושי שכר, דיווח לרשויות המס: מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי מעסיקים וכן דיווחים חצי שנתיים לביטוח לאומי ודיווח שנתי למס הכנסה ניכויים.

הצהרת הון

הכנת הצהרות הון והגשתן לרשויות המס, תוך השוואת הנתונים בין השנים והסברים להפרשי ההון.

יעוץ עסקי שוטף

מתן ייעוץ מקצועי בתחום המיסוי – מס הכנסה,  מס ערך מוסף,  ביטוח לאומי – ליחידים ולתאגידים כולל עריכת תחשיבים שוטפים וההשלכות העתידיות הצפויות.

בדיקת חבות המס באופן שוטף במטרה לבדוק ולהשיג את חסכון המס האופטימלי עבור הלקוח.

ביקורת חברות ודוחות כספיים

מחלקת הביקורת במשרדנו מספקת שירותי ראיית חשבון וביקורת דוחות כספיים לחברות פרטיות ומלכ”רים. 

דוחות כספיים מבוקרים ע”י רואה חשבון מספקים מידע מדויק ועדכני לגבי המצב הפיננסי של החברה, מסייעת בקבלת החלטות לשיפור או שימור בעסק. דוחות כספיים מבוקרים אלה מועברים לרשויות המס בסוף שנת המס ועל כן החשיבות הגבוהה בהכרת העסק, תכנון הביקורת בצורה מקצועית ומיומנת. דוחות אלה משמשים גם בנקים ומשקיעים חיצוניים לצורך קבלת הלוואות והשקעות בחברה.

משרדנו מעניק בנוסף שירות שוטף לחברה:

  • עיבוד חומר הנהלת חשבונות ע”י מנהלת חשבונות מנוסה ומיומנת.
  • הפקת תלושי שכר לעובדים ע”י חשבת שכר.
  • התאמות חודשיות של בנקים, לקוחות, ספקים וכו’.
  • הכנת דוחות תקופתיים ( דוח חודשיים או רבעוניים).
  • בדיקת ותכנון מס מספר פעמים בשנה.
  • עדכוני חקיקה רלוונטיים וחוזרי מיסים.
  • ליווי ויעוץ עסקי במהלך שנת המס.
  • ייצוג מול רשויות המס.
  • דוחות אישיים לבעלי המניות.

יעוץ מס
מתן ייעוץ מקצועי בתחום המיסוי – מס הכנסה,  מס ערך מוסף, ביטוח לאומי – ליחידים ולתאגידים כולל עריכת תחשיבים שוטפים וההשלכות העתידיות הצפויות.

בדיקת חבות המס באופן שוטף במטרה לבדוק ולהשיג את חסכון המס האופטימלי עבור הלקוח.